Om utställningen

Riddarhustorget: Maktcentrum i förändring.

Utställning på Riddarhuset och www.riddarhuset.se.

 

Riddarhuset värnar och vårdar ett historiskt arv. Framför Riddarhuspalatset fanns det förr ett livfullt torg. Detta torg är ett lika rikt som bortglömt och förlorat arv, som nu lyfts upp i ljuset.

Projektet utgörs dels av en utställning på Riddarhuset och dels en utökad digital utställning. Det är Riddarhusets första webbutställning och den är gjord i syfte att fördjupa förståelsen av ämnet och nå en större målgrupp.

Synpunkter, kompletteringar och rättelser får gärna skickas till utställningsproducenten.

Den digitala versionen kommer att kompletteras under utställningsperioden.

Under 2018 föreläser forskare om torgets historia vid Riddarhusets kulturkvällar:

17 april: Riddarhustorget som politikens centrum. Föredrag av Karin Sennefelt, Stockholms universitet.

8 maj: Det föränderliga torget. Om Riddarhustorgets byggnader, verksamheter och människoöden från 1700 till 1900. Föredrag av Mats Hayen, Stockholms stadsarkiv.

25 september: I konsertmusikens centrum: Riddarhustorget 1720-1850. Föredrag av Inga Lewenhaupt, fil. dr.

13 november: Det offentliga samtalet kring Riddarhustorget: 1700-talets boklådor, tidningar och kaffehus. Föredrag av Anita Ankarcrona, fil. dr.

20 januari: Bellman på Riddarhustorget. Föredrag av Mats Hayen, Stockholms stadsarkiv.

 

Produktion: Riddarhuset

 

Utställningsproducent: Oscar Langenskiöld

Text (där annat inte anges): Oscar Langenskiöld

Filmproducent: Marcus Langenskiöld

 

Särskilt tack till:

Mats Hayen, Stockholms stadsarkiv

Lena Blomquist, jur.kand.

Mats Rehnström

Karin Borgkvist Ljung, Riksarkivet

Inga Lewenhaupt, f.d. museichef

Tova Sylvan, Östergötlands museum

Drottningholms barockensemble

Marianne Södersten

Annette Åström, Stockholms stadsmuseum

Synnöve Karlsson Streijffert, Stockholms stadsmuseum

Mikael Johansson, Stockholms stadsmuseum

Hanna Nydahl, Postmuseum

Per Stålebro, Östergötlands museum

Lars Wahlin, Webexpress

Fredrik Falkenberg

Joakim Scherp

Frédéric Elfver

Leif Lindkuist

Stockholms stadsmuseum

Stockholms stadsarkiv

Rebecka Millhagen Adelswärd

Erik Drakenberg

Marianne Setterblad

Louise Ribbing

Göran Mörner

Riddarhusets kansli