Axel Oxenstierna-priset 2019

 

Historikern Göran Norrby har tilldelats 2019 års Axel Oxenstierna-pris om 100 000 kronor för sin mångåriga forskningsinsats och samlade bokproduktion som utifrån skilda teman belyser Ridderskapet och adeln mot bakgrund av Sveriges historiska utveckling.

Axel Oxenstierna-priset instiftades 2004 och tilldelas en välförtjänt svensk historiker som i sin forskning ska ha tillfört ny kunskap i ämnen med anknytning till Ridderskapet och adelns historia.
— Med Axel Oxenstierna-priset vill vi uppmärksamma och uppmuntra forskning om adeln, vilket är ett led i Riddarhusets uppdrag att vårda ett historiskt arv, säger Rebecka Millhagen Adelswärd, ansvarig för kultur och vetenskap i riddarhusdirektionen.

Axel Oxenstierna-priset har tidigare delats ut till heraldikern och militärhistorikern Jan von Konow (2005) och historikern Gunnar Wetterberg (2009).

Göran Norrby (f. 1943) är fil. dr i historia, civilekonom och författare. År 2005 disputerade han i historia vid Uppsala universitet med doktorsavhandlingen Adel i förvandling. Adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälle.

Ur prisnämndens motivering
I böcker och forskningsstudier som Adel i förvandling. Adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälle (2005), Ordnade eliter. Organiseringen av Nordens statsbärande skikt 1660-1920 (2012),  Huset von Fersens uppgång och fall 1561-1879 (2016) och Maktens rivaler. Drottning Lovisa Ulrika, Gustav III, Axel von Fersen och Carl Fredric Pechlin 1755-1792 (2018) har Göran Norrby med konsekvens och analytisk skärpa fördjupat kunskapen om den svenska adelns historiska roll – såväl enskilda personer som hela släkter och ståndsgrupperingar – från stormaktstiden och fram till ståndssamhällets gradvisa avveckling under 1800-talet.

Bilder från prisutdelningen

Axel Oxenstierna-priset delades ut i Riddarhuset måndagen den 13 maj 2019. Riddarhussekreteraren Erik Drakenberg hälsade välkommen innan kulturansvarig i direktionen, Rebecka M. Adelswärd – som ingår i prisnämnden och som skrivit stadgarna – introducerade pristagaren. Direktionens ordförande Gustaf Wachtmeister delade ut priset till Göran Norrby som därefter höll föreläsningen Om nyttan med ärftligt adelskap. Titus Oxenstierna framförde två musikstycken på gitarr. Kvällen avslutades med förfriskningar i Stenhallen.