Axel Oxenstierna-priset 2019

 

Historikern Göran Norrby har tilldelats 2019 års Axel Oxenstierna-pris om 100 000 kronor för sin mångåriga forskningsinsats och samlade bokproduktion som utifrån skilda teman belyser Ridderskapet och adeln mot bakgrund av Sveriges historiska utveckling.

Axel Oxenstierna-priset instiftades 2004 och tilldelas en välförtjänt svensk historiker som i sin forskning ska ha tillfört ny kunskap i ämnen med anknytning till Ridderskapet och adelns historia.
— Med Axel Oxenstierna-priset vill vi uppmärksamma och uppmuntra forskning om adeln, vilket är ett led i Riddarhusets uppdrag att vårda ett historiskt arv, säger Rebecka Millhagen Adelswärd, ansvarig för kultur och vetenskap i riddarhusdirektionen.

Axel Oxenstierna-priset har tidigare delats ut till heraldikern och militärhistorikern Jan von Konow (2005) och historikern Gunnar Wetterberg (2009).

Göran Norrby (f. 1943) är fil. dr i historia, civilekonom och författare. År 2005 disputerade han i historia vid Uppsala universitet med doktorsavhandlingen Adel i förvandling. Adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälle.

Ur prisnämndens motivering
I böcker och forskningsstudier som Adel i förvandling. Adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälle (2005), Ordnade eliter. Organiseringen av Nordens statsbärande skikt 1660-1920 (2012),  Huset von Fersens uppgång och fall 1561-1879 (2016) och Maktens rivaler. Drottning Lovisa Ulrika, Gustav III, Axel von Fersen och Carl Fredric Pechlin 1755-1792 (2018) har Göran Norrby med konsekvens och analytisk skärpa fördjupat kunskapen om den svenska adelns historiska roll – såväl enskilda personer som hela släkter och ståndsgrupperingar – från stormaktstiden och fram till ståndssamhällets gradvisa avveckling under 1800-talet.

Bilder från prisutdelningen

Axel Oxenstierna-priset delades ut i Riddarhuset måndagen den 13 maj 2019. I anslutning till prisutdelningen höll Göran Norrby föreläsningen Om nyttan med ärftligt adelskap. Titus Oxenstierna framförde två musikstycken på gitarr. Kvällen avslutades med förfriskningar i Stenhallen.