Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Wrede af Elimä

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 44
  • Adlad: 1653-08-18
  • Introducerad: 1654-05-11
  • Ursprung: Tyskland, Westfalen (Italien enligt traditionen)

Ingress

Uradlig ätt som härstammar från Westfalen i Tyskland. Äldste företrädare är en Everhardus Wrethe (nämnd 1202), som var i tjänst hos greven av Arnsberg. Den äldste kände stamfadern är Heinrich Wrede (nämnd 1318–1321), till Sorpe. Ätten överflyttade under 1300-talet till Livland, troligen i sammanhang med Tyska orden. Den med visshet äldste kände stamfadern är Caspar Wrede (var död 1599), hovjunkare hos ordensmästaren i Livland och som av denne 1559 erhöll tillstånd för godsinköp. Ätten kom i svensk tjänst omkring 1600 med hans son ryttmästaren Henrik Wrede, som stupade vid slaget vid Kirkholm 1605 och därvid räddade konung Karl IX:s liv. Ätten introducerades 1625 (10/3–4/4) genom hans son, sedermera kaptenlöjtnanten Casper Wrede (död 1667), men ätten uteslöts 1654 ur matrikeln såsom varande introducerad i högre värdighet. Han upphöjdes nämligen tillsammans med brodern, assessorn Carl Henrik Wrede (död 1654), för faderns förtjänster i friherrlig värdighet 1653 18/8 på Stockholms slott av drottning Kristina, och introducerades 1654 11/5 med namnet Wrede af Elimä under nr 44. Lantmarskalken, presidenten i Kammar- och Kommerskollegium samt Statskontoret friherre Fabian Wrede (1641–1712), upphöjdes i grevlig värdighet 1687 10/12 på Stockholms slott av konung Karl XI, och introducerades 1689 5/2 med namnet Wrede under nr 27, men slöt själv ätten på svärdssidan 1712 6/12. Den äldsta eller estländska grenen, tillika ättens tidigare huvudmannagren, var bofast i Baltikum och inskriven på Riddarhuset i Estland 1746, samt en gren därav på Riddarhuset på Ösel 1870 (denna gren utgick 1899) med namnet von Wrede. Grenen var bosatt där fram till 1940 då den överflyttade till Tyskland. Där utgick den 1977 12/9 på svärdssidan (och i Kanada 2005 25/6 på spinnsidan). Den utdöda grenen får dock inte förväxlas med andra i Tyskland boende friherrliga ätter Wrede. En medlem av ättens svenska gren, generalen sedermera statsrådet och en av rikets herrar, fältmarskalken friherre Fabian Wrede (1760–1824), upphöjdes i grevlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1809 29/6 av konung Karl XIII. Han tog aldrig introduktion som sådan men värdigheten har fortsatt att gå i arv och en ättling är innehavare av den. Ättens finländska gren kvarblev i Finland efter 1809, och immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 17/9 under nr 2 bland friherrar, och den fortlever både i Finland och i Sverige. Beträffande personbeståndet i Finland se Finlands Adelskalender. Friherrebrevet i original är sedan 1949 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn