Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Wendel

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1744
  • Adlad: 1690-03-19
  • Introducerad: 1723
  • Ursprung: Tyskland, Mark Brandenburg, Walde

Ingress

Släkten härstammar från Walde i Mark Brandenburg i Tyskland. Äldste kände stamfader är Johan Christopher Wendel, som var överstelöjtnant vid ett tyskt regemente i svensk tjänst. Hans son, regementskvartermästaren vid Södermanlands regemente sedermera premiärkaptenen Christopher Adolph Wendel (ca 1659–1709), adlades 1690 19/3 på Stockholms slott av konung Karl XI med bibehållet namn. Ätten introducerades 1723 under nuvarande nr 1744. Den yngre grenen överflyttade i mitten av 1800-talet till USA där den fortlever och medlemmarna skriver sig Wendell. Ättemedlemmarna i Sverige skriver sig von Wendel. Originalsköldebrevet i privat ägo.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn