Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Wattrang

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 848
  • Adlad: 1673-06-23
  • Introducerad: 1675-09-22
  • Ursprung: Sverige, Hälsingland, Harmångers socken, Vattrång

Ingress

Släkten härstammar från Hälsingland. Äldste kände stamfader är länsmannen i Vattrång i Harmångers socken, Lars Jönsson (1470–1550). Hans sonsons son var kyrkoherden i Södertälje pastorat av Strängnäs stift, prosten Johannes Wattrangius (1578–1652). Den senares två söner, livmedikusen och medicine doktorn sedermera arkiatern Zacharias Wattrang (1620–1687) och referendariesekreteraren i Kungliga kansliet sedermera revisionssekreteraren Jacob Wattrang (1630–1698), adlades 1673 23/6 på Stockholms slott av konung Karl XI med bibehållet namn. De introducerades 1675 22/9 under nuvarande nr 848. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Zacharias ättegren utgick 1827 2/2, och ätten utgick på svärdssidan 2010 25/5. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätterna Wattrang nr 612, nr 1274 och nr 1396. Originalsköldebrevet från 1705 för adliga ätten Wattrang nr 1396 förvaras sedan 1899 i Nordiska museet (inventarienr 86.184).

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn