Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Vegesack

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 679
  • Adlad: 1598-02-28 & 1651-07-12, renovation
  • Introducerad: 1664-08-27
  • Ursprung: Tyskland, Westfalen, Münster

Ingress

Släkten härstammar ursprungligen från Westfalen i Tyskland. Den framträder först med borgaren i Münster, Diderich Veghesack (nämnd 1410). Släkten överflyttade under senare delen av 1400-talet till Baltikum. Äldste kände stamfader är borgaren och rådsherren i Reval, Albrecht Vegesack (nämnd 1485–1520). Hans son var borgmästaren i Reval, Thomas Vegesack (1494–1545). Dennes sonsöner Albrecht (död efter 1631), Conrad (död 1626), Gotthard (död 1625) och Casper (död mellan 1623 och 1629), adlades för hans förtjänster 1598 28/2 i Warszawa av konung Sigismund I och nämnes de von Vegesack. Albrecht von Vegesacks son Georg (död före 1678), erhöll tillsammans med sin avlidne broder Ottos tre söner Christoffer Henrik, Albrecht Otto och Henrik Gerhard renovation på sitt svenska adelskap 1651 12/7 på Stockholms slott av drottning Kristina, och han introducerades å hela ättens vägnar 1664 27/8 under nuvarande nr 679. Albrechts gren utgick 1692 6/4 och Conrads sannolikt 1809 6/11, medan Casper dog barnlös mellan 1623 och 1629. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. De i Baltikum levande grenarna intogs på riddarhusen i Livland och på Ösel, och lever idag i huvudsak i Tyskland men också i Kanada. Ätten har endast varit sporadiskt representerad i Sverige. En gren som efter första världskriget överflyttade från Estland till Sverige erhöll svenskt medborgarskap 1923 och återvann representationsrätt på Sveriges Riddarhus 1951 30/11. Ätten har 1830 utgrenat sig i friherrliga ätten von Vegesack nr 379, se dito.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn