Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Utfall

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1502 B
  • Adlad: 1716-06-15
  • Introducerad: 1719
  • Ursprung: Sverige, Bohuslän, Kungälv

Ingress

Släkten härstammar från Bohuslän. Äldste kände stamfader är rektorn i Kungälvs skola och kyrkoherden i Hjärtrums pastorat av Göteborgs stift, Christian Jacobsson (död 1673). Hans son var handlanden och rådmannen i Göteborg samt bankkommissarien vid Bankkontoret i Göteborg, Jacob Uthfall (1649–1709). Dennes fyra söner, kommendören vid Amiralitetet sedermera amiralen och amiralitetsrådet Johan Uthfall (1681–1749), kaptenen vid Amiralitetet Jacob Uthfall (1684–1769), överlöjtnanten vid Göteborgs-eskadern sedermera kommendören Petter Uthfall (1686–1754), och sekundlöjtnanten vid Västmanlands regemente sedermera kaptenen Carl Uthfall (1692–1769), adlades 1716 15/6 i Huvudkvarteret Torpum i Norge av konung Karl XII med namnet von Uthfall. De introducerades 1719 under nuvarande nr 1502, vilket senare blev 1502 b. Ovannämnde Johan von Uthfall (1681–1749) uppflyttades nämligen såsom varande kommendör av Svärdsorden 1778 3/11 till kommendörsätt i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen, under nr 1502 a, men ätten utgick på svärdssidan 1874 6/10. Jacob slöt själv sin ättegren 1769 17/7, och Petters ättegren utgick på svärdssidan 1769 17/7. Carls ättegren och med den hela ätten utgick på svärdssidan 1973 13/3. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten von Utfall nr 1509. Originalsköldebrevet förvaras sedan 2002 i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . Skiölden fördeeld igenom twänne spitzigt upgående streek i trenne delar, de begge öfre Fälten äro af Guld, hwaruti ligger en blå Kuhla, Zijrad med en gyldene Lillia i hwardera Fältet; det nedre Fältet är blott, hwar i wijsar sig ett dubbelt Torn af Guld; ofwan på Skiölden står en öpen Torneer hielm, hwaröfwer står ett äfwen slijkt Torn, som i det nedre Fältet, emellan twänne Swenska Cron-flaggor. Krantzen och Lööfwärcket är af Guld och blott, aldeles som detta wapnet med deβ egentelige färgor här hos afmålat utwijsar." Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn