Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Schrowe

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 495
  • Adlad: 1650-07-24, naturaliserad
  • Introducerad: 1660-11-03
  • Ursprung: Estland, Reval (Tyskland, Westfalen enligt traditionen)

Ingress

Ursprungligen troligen en borgarsläkt från Reval, som inflyttade till Finland och vars äldste kände stamfader är borgaren i Åbo, Herman Schrov (levde 1627). Hans son, majoren vid överste Nils Bååts regemente (Österbottens regemente) sedermera överstelöjtnanten och ståthållaren på Ivangorod, Gerhardh von Schrowe (död 1664), naturaliserades förebärande härstamning från en adlig ätt i Westfalen 1650 24/7 på Stockholms slott av drottning Kristina med bibehållet namn. Han introducerades 1660 3/11 under nuvarande nr 495. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Ätten som efter 1809 inte längre var representerad i Sverige men fortlevde i Finland, immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 17/9 under nr 38 bland adelsmän, där den dock utgick på svärdssidan 1959 20/9. Emellertid hade en gren överflyttat till Sverige 1948, och återvann representationsrätt på Sveriges Riddarhus 1971 27/10. Jämför Finlands Adelskalender. Originalsköldebrevet förvaras i Finlands Riddarhus.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn