Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Gegerfelt

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 861
  • Adlad: 1674-08-08
  • Introducerad: 1675-09-22
  • Ursprung: Tyskland ?

Ingress

Släkten uppges härstamma från den i svensk tjänst stupade kaptenen Per Andersson Geggen, vars son anges vara löjtnanten vid Västgöta-Dals regemente, Anders Persson Geggen (Giegg/Giegen) (död 1638). Dennes son, kaptenen vid Närke-Värmlands regemente, Samuel Gegerfelt (1638–1684), adlades 1674 8/8 på Stockholms slott av konung Karl XI med namnet von Gegerfelt. Han introducerades 1675 22/9 under nuvarande nr 861. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Originalsköldebrevet är sedan 2006 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”... een Sköldh aff ett himmelsblått felt med een gröön Tummellplatz nederst, och der utj een bewäpnad Man, sittiandes på een rödh Häst, och skiütandes een Pistol löös. Ofwan på Skölden een öpen Tornerehiälm, och der uppå een rödh Häst med een bewäpnadt Man, skiutandes een Pistohl löös, äffwen som utj sielwa Skölden. På wardera sijdan om karlen och hästen Tree Standarer, twenne röda och den medlaste blå, Löffwärcket af blå, guhl och röda färgor under hwar andra förmängde, och med små Silfwer strimmor uthzierade, alldeles såsom samma wapen här hoos står måhlat och afsatt.” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn