Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Bradke

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1596
  • Adlad: 1718-11-17
  • Introducerad: 1720
  • Ursprung: Tyskland, Lübeck & Sverige, Skåne, Kristianstad

Ingress

Släkten består av två genom giftermål befryndade ättegrenar. Den äldre ättegrenen härstammar från Tyskland. Äldste kände stamfader är borgaren i Lübeck, Peter Bradke (levde 1708). Hans son, majoren vid Ölands sjögastregemente sedermera översten Michael Dettlef Bradke (1686–1759), jämte dennes broder kaptenen vid Fältartilleriregementet sedermera ryske generallöjtnanten Hindrich Niclas Bradke (1690–1759) och den förres styvbarn, se nedan, adlades 1718 17/11 i Huvudkvarteret Tistedalen vid Fredrikshald i Norge av konung Karl XII med namnet von Bradke. Diplomet utfärdades först 1719 23/3 i Palatset i Stockholm av drottning Ulrika Eleonora och ätten introducerades 1720 under nuvarande nr 1596. Hindrich Niclas slöt sannolikt själv sin ättegren på svärdssidan 1759 2/4. Den yngre Wegmanska ättegrenen härstammar från Skåne. Äldste kände stamfader är handlanden i Kristianstad Peter Wegman vilken var gift med Anna Margaretha Prael (1686–1740) som i sitt andra gifte 1715 äktade Michael Dettlef Bradke. Wegmans och Margarethas tre barn, en son och två döttrar, sedermera hovrättsadvokaten Peter Wegman (1712–1758), Dorothea Catharina Wegman (död 1746) och Janicka Wegman (död 1746), adlades tillsammans med deras styvfader Michael Dettlef von Bradke, se ovan. Peter (Wegman) von Bradke slöt själv sin ättegren 1758 11/1. Ätten skrevs in på Riddarhuset på Ösel 1778 8/10. Förutom den Wegmanska ättegrenen har ätten aldrig varit bofast i egentliga Sverige utan till största delen i Ryssland fram till 1917. Ättemedlemmarna är idag bosatta i Tyskland och Frankrike och de senare skriver sig de Bradke. Originalsköldebrevet i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

"... en Skiöld i längden fördelt i twänne lika dehlar, warandes det högra fältet blått, i hwilket sees en mercurii staf af Silfwer, åfwanförr Signum Jovis af samma metall, det wänstra Fältet är af gull, med en kröckter bewäpnad arm uti, som håller med handen en baar wärja; ofwan på Skiölden är en öppen Tornerhielm, hwar uppå står en bar wärja med spetsen upåt, emellan twänne Påfågle fiädrar, Crantzen och löfwärket är af gull, silfwer och blått, aldeles som detta Wapn med sine egentelige fäerger här afmåhlat finnes. ..." Sköldebrevsavskrifter, 07:042, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn