Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Tigerström

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1567
  • Adlad: 1718-10-13
  • Introducerad: 1719
  • Ursprung: Sverige, Uppland, Enköping

Ingress

Äldste kände stamfader är handlanden och rådmannen i Enköping, Johan Julius Beckenström. Hans son, sekundmajoren vid Pommerska infanteriregementet, Johan Beckenström (1675–1734), adlades 1718 13/10 i Strömstad av konung Karl XII med namnet Tigerström men sköldebrevet utfärdades först 1719 23/3 i Stockholm av drottning Ulrika Eleonora. Han introducerades 1719 under nuvarande nr 1567. Ätten utgick på svärdssidan i Sverige 1826 31/3 och den är även utgången i Finland, där den aldrig immatrikulerades. Däremot fortlevde ätten i Tyskland, där den 1806 intogs på pommerska Riddarhuset i Stralsund under nr 27 i tredje klassen (svenner). Ättemedlemmarna skriver sig von Tigerström och lever i Tyskland och Kanada. Modern forskning har visat att de i Sverige levande personer med namnet Tigerström inte har något samband med ätten. Originalsköldebrevet förvaras i Finlands Riddarhus.

Läs mer

Blasonering

". . . En Skiöld af blå färg, hwar uti är en Tiger af gull drickandes uhr en ström, som är af silfwer; Öfwerst i Skiölden är en gyllene Chef Zirad med en grön Lager Crantz, igenom hwilcken sig korswijs sträckia twenne Swärd med silfwerfästen. Ofwan på Skiölden står en öppen Tornerhielm, hwarutur upstiger öfre dehlen af en Tiger af gull, hållandes en blå fahna i hwardera ramen. Crantzen och Löfwärcket är af gull, silfwer och blått, aldeles som detta Wapen med des egentelige färgor här brede wid afmålat finnes." Sköldebrevet i original, FRH.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn