Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Sabelfelt

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 317
  • Adlad: 1643-12-09
  • Introducerad: 1647-03-02
  • Ursprung: Sverige, Småland

Ingress

Släkten härstammar från Småland. Äldste kände stamfader är ryttmästaren vid Smålands ryttare sedermera överstelöjtnanten Zacharias Nilsson (Sabel) (död 1664), vilken adlades 1643 9/12 på Stockholms slott av drottning Kristinas förmyndarregering med namnet Sabelfäldt. Han erhöll konfirmationsbrev utfärdat 1645 3/11 i Stockholm av drottning Kristina, och introducerades 1647 2/3 under nuvarande nr 317. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Ätten utgick på svärdssidan i Sverige 1941 5/7. Den till USA i mitten av 1800-talet överflyttade grenen som där kallade sig Smith infördes på stamtavlan enligt Riddarhusdirektionens beslut 1941 30/9 och redovisas i adelskalendern från 1951. Denna gren utgick på svärdssidan 1991 15/7. Möjligen kan en annan till USA överflyttad gren fortleva där.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn