Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Rosenlew

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1009
  • Adlad: 1682-02-08
  • Introducerad: 1682-10-06
  • Ursprung: Tyskland, Mecklenburg

Ingress

Ätten uppges härstamma från Tyskland och en mecklenburgsk adlig släkt vid namn Vanzelow. Äldste kände stamfader är dock majoren vid Tavastehus infanteriregemente sedermera kommendanten vid Dünamünde skans, Ertmann von Schlow (död 1690). Han kom i svensk tjänst 1639, adlades 1682 8/2 i Kungsör av konung Karl XI med namnet Rosenlew och introducerades samma år 6/10 under nuvarande nr 1009. Ätten som inte var representerad i Sverige efter 1809, immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 29/1 under nr 75 bland adelsmän och fortlever där. Emellertid återvann nedanstående gren, som överflyttat till Sverige, 1951 16/3 representationsrätt på Sveriges Riddarhus, där den dock utgick på svärdssidan 1983 15/8. Beträffande övrigt personbestånd se Finlands Adelskalender.

Läs mer

Blasonering

". . . I tvenne dehlar en tvert fördehlt skiöldh, den öfre svart och den nedre gul, öfver bägge dehlarne står et uprest leijon, hvars öfre dehl gul och nedre svart, hållandes i den högre foothen et bahrt sverdh och i den vänstre tre gyllene rosor. Åfvan på skiölden en öppen tornerehielm, hvarpå står et halfft upreest leijon af gul färga, som håller i högre foothen et bahrt svärd och i den vänstre en kuhla, hafvandes på hvardhera sijdan om sig en fahna, den högre blå och den vänstre gul. Crantzen och löfverket af gul, blå och svart färga fördehlt, aldehles som detta vapnet medh sine egentelige färger herhoos tecknat och afmåhlat står. . . ." Sköldebrevssamlingen. Adelsbrev. Vol. 9. RA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn