Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Reenstierna

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 818
  • Adlad: 1669-04-02
  • Introducerad: 1672-09-19
  • Ursprung: Holland

Ingress

Släkten uppges härstamma från en patriciersläkt Momma i Nederländerna, känd sedan slutet av 1300-talet. Den med visshet äldste kände stamfadern är dock borgaren i Aachen i Tyskland, kopparmästaren Wilhelm Momma (född 1543 och död tidigast 1602). Han var fader till Wilhelm Momma (död ca 1631), även han kopparmästare i Aachen. Dennes söner, kommissarien i Kommerskollegium och brukspatronen Abraham Momma (1623–1690), vilken inkom till Sverige 1644, och kommissarien i Kommerskollegium och brukspatronen Jacob Momma (död 1678), vilken inkom till Sverige 1647, adlades 1669 2/4 i Stockholm av konung Karl XI:s förmyndarregering med namnet Reenstierna. Bröderna introducerades 1672 19/9 under nuvarande nr 818. Abrahams ättegren utgick på svärdssidan 1725 21/4. Ätten som 1778 3/11 uppflyttades i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen, utgick i Sverige på svärdssidan 1996 5/5. Den fortlever dock på svärdssidan i USA genom huvudmannagrenen. Jacob Reenstiernas son, landshövdingen i Stora Kopparbergs län sedermera kungliga rådet och presidenten i Kommerskollegium, Jacob Reenstierna (1659–1716), upphöjdes i friherrlig värdighet 1711 14/8 i Bender av konung Karl XII. Han introducerades 1713 17/12 men ätten uteslöts i den nya matrikeln 1727 såsom varande introducerad i högre värdighet. Han hade nämligen blivit upphöjd i grevlig värdighet 1714 3/3 i Demotica i Turkiet av konung Karl XII. Brevet är dock utfärdat först 1719 23/3 i Palatset i Stockholm av drottning Ulrika Eleonora. Sonen introducerades 1719 under nr 57 varvid den friherrliga ätten utgick men den grevliga ätten utgick på svärdssidan 1783 3/10. Friherrebrevet och grevebrevet i original förvaras sedan 1892 i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . Een blå skiöldh och der mitt uthi ett stort berg eller klippa och een jernkijl der inslagen medh sine naturlige färgor. Sedhan två armar af guld medh een svart hammar uthi action att driffva på jernkijlen och spränga klippan. På hvarthera sidan om berget een lijten klippa medh eld öfverst på och alt medh naturlige färgor. Under klipporne een strömm, som går tvert öfver skiölden, af sölfver och under strömen ett grönt fäldt. Ofvan på hielmen ett rhendiurs stierna tillika medh hornen medh deres naturlige färgor. Hielmtecket och löffvärket blifva bemängde medh blå, guul och svart ferga. . . ." Riksregistratur 1669 fol. 549 v. RA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn