Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Örnhielm

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1064
  • Adlad: 1684-09-17
  • Introducerad: 1686-09-14
  • Ursprung: Tyskland, Bayern

Ingress

Släkten skall enligt traditionen härstamma från en gammal tysk ätt som från Bayern för religionsförföljelses skull överflyttat till Pfalz. Äldste kände stamfader är Claes Johansson Kapfelman (död 1607), vilken genom konung Karl IX:s gemål, Maria av Pfalz, inkom till Sverige och gick i svensk krigstjänst och blev hövitsman. Hans sonson, professorn i historia vid Universitetet i Uppsala och rikshistoriografen Claudius Arhenius (1627–1695), adlades 1684 17/9 på Stockholms slott av konung Karl XI med namnet Örnhielm, och introducerades 1686 14/9 under nuvarande nr 1064. Ätten har inte varit representerad i Sverige sedan 1815, då den ende där levande manlige medlemmen överflyttade till Finland där ätten fortlever. En ättemedlem vilken erhållit svenskt medborgarskap redovisas nedan. Ätten immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 17/9 med namnet Örnhjelm under nr 78 bland adelsmän. Beträffande personbeståndet se Finlands Adels-kalender. Originalsköldebrevet i privat ägo.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn