Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lovisin

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 88
  • Adlad: 1687-12-24
  • Introducerad: 1689-02-05
  • Ursprung: Sverige, Södermanland

Ingress

Släkten härstammar från Södermanland med en bonde vid namn Eric som äldste angivne stamfader. Den med visshet äldste kände stamfadern är dock borgmästaren i Södertälje, tillika assessorn i Svea hovrätt och häradshövdingen i Frösåkers härad i Uppland, Olof Ericsson Lovisinius (död 1648). Hans son, advokatfiskalen i Svea hovrätt, Eric Lovisinius (död 1693), adlades 1675 27/7 (enligt sköldebrevet i juni utan angivande av dag) på Stockholms slott av konung Karl XI med namnet Lovisin. Han introducerades 1678 23/2 under dåvarande nr 864 men ätten uteslöts ur den nya matrikeln 1727 såsom varande introducerad i högre värdighet. Bliven landshövding i Östergötlands län, upphöjdes nämligen Eric Lovisin i friherrlig värdighet 1687 24/12 på Stockholms slott av konung Karl XI, och introducerades 1689 5/2 under nr 88. Ättemedlemmarna skriver sig Lowisin. Såväl originalsköldebrevet som friherrebrevet i original är sedan 1950 deponerade i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . Een fyradubbel fördeehlt skiöld. Mitt uthi dhensamma står dhess förra adelige vapen, som ähr een skiöld med en blå bande och dher uthi ett i högden springande lodiur af gull, dhet öfre fälltet är af gull med en svart femuddig stierna, dhet nedre fälltet är af silfver med en äfven slijk stierna som i dhet öfra men af silfver. Frijherre vapnet är dhet första fälltet af gull, hvaruthi står en röd grijp, dhet andra fälltet är blått och dher uthi en bielcke af silfver med tvenne pallm-qvistar korsvijs uthzijrad och öfver bielcken en crons af gull. Dhet trijdie fälltet är i allting lijkt med dhet andra, jämbvähl dhet fierde med dhet första; doch allenast att grijpen dher uthi är svart. Åfvanpå sköllden stå tvenne öppne tårner hielmar med een frijherrlig crona dher öfver och een emellan hvardera hielmen, uthur dhen högre hielm-cronan vijsar sig ett hallfft loodiur af gull, hållandes ett blåt svärd i högra rahmen. Öfver dhen vänstra hielmcronan är en blå bande, hvar uthi lysa tvenne femuddade stiernor af gull emillan ett par grijpevingar af naturlig färg, hvilkas högre öfverdehl är af gull och nedredehlen af söllfver. Löfvärcket eller hielm täcket är af gull, blått, silfver och svart om hvart annat förmängt och fördehlt, alldeles som hela vapnet med sine egentelige färgor här hoos afmåhlat står. . . ." Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn