Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lilliestierna

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 888
  • Adlad: 1675-09-24
  • Introducerad: 1678-02-23
  • Ursprung: Sverige, Stockholm

Ingress

Släkten härstammar från Stockholm. Äldste kände stamfader är befallningsmannen Olof Persson (död 1632). Hans son, sekreteraren vid regeringens kansli i Bremen sedermera protokollsekreteraren vid Kungliga kansliet i Stockholm, Andreas Biugg (1631–1679), adlades 1675 24/9 i Uppsala av konung Karl XI med namnet Lilliestierna och introducerades 1678 23/2 under nuvarande nr 888. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen.

Läs mer

Blasonering

". . . Skiölden af blått feldt, hvaruti äre tvenne gohla stiernor öfver hvar andra emellan tvenne hvijta lillior på hvardera sijdan. Ofvan på skiölden en öpen tornerhielm och löffverket theromkring rödt och blått om hvart annat, men åfvan på hielmen är et upstående grönt ankar emellan tvenne strussfiedrar, then högre blå och then på venster röd, alldeles som samma skiöldemerke med dheras rätta färgor här hoos afmåhlat ståår. . . ." Riksregistratur 1675 september, fol. 602. RA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn