Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Leijonflycht

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1088
  • Adlad: 1686-10-23
  • Introducerad: 1686-11-08
  • Ursprung: Sverige, Gästrikland, Gävle

Ingress

Släkten härstammar från Gävle. Äldste kände stamfader är handelsmannen Peder Andersson Enerot (död 1655). Hans söner, regementskvartermästaren vid Södra skånska kavalleriregementet (överste Carl Gyllen-pistols regemente till häst) Anders Enerot (1644–1713) och kaptenlöjtnanten vid Hälsinge regemente sedermera regementskvartermästaren Jonas Enerot (1649–1697), adlades 1686 23/10 i Stockholm av konung Karl XI med namnet Leijonflyckt. De introducerades samma år 8/11 under nuvarande nr 1088. Jonas slöt själv sin ättegren på svärdssidan 1697 12/3. Den yngre grenen överflyttade på 1910-talet till USA och fortlever där. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten Leijonflycht nr 1176. Originalsköldebrevet för adliga ätten Leijonflycht nr 1176 förvaras i Riddarhuset.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn