Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Ladau

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1576
  • Adlad: 1718-11-20
  • Introducerad: 1719
  • Ursprung: Tyskland, Niedersachsen, Goslar

Ingress

Släkten härstammar från Goslar i Niedersachsen i Tyskland. Äldste kände stamfader är kyrkoherden i Westdorf (från 1586) vid Aschersleben, Johann Ladovius (född 1553). Hans sonson, Mathias Ladou (död 1692), överflyttade till Livland och var borgmästare i Dorpat. Dennes son, ryttmästaren vid Livregementet till häst sedermera översten och chefen för Savolax och Nyslotts läns regemente till fot och vice landshövdingen i Nylands och Tavastehus län, Otto Reinhold Ladau (1683–1746), adlades 1718 20/11 i Högkvarteret Tistedalen vid Fredrikshald i Norge av konung Karl XII (den sista ätt som konungen adlade). Namnet förblev oförändrat och sköldebrevet utfärdades först 1719 23/3 i Stockholm av drottning Ulrika Eleonora. Han introducerades 1719 under nuvarande 1576. Huvudmannagrenen överflyttade till Finland i mitten av 1700-talet och immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 26/1 under nr 104 bland adelsmän, och fortlever där. Yngre grenen utgick i Sverige på svärdssidan 1892 10/12, men fortlever genom en till USA 1882 överflyttad gren. Ättemedlemmarna skriver sig von Ladau. Beträffande personbeståndet i Finland se Finlands Adelskalender. Originalsköldebrevet i privat ägo. Sköldebrevskopia med vapenritning förvaras i Finlands Riddarhus.

Läs mer

Blasonering

". . . En blå skiöld . . . en flygande och tillbaka seende häger af gull, öfverst i skiölden . . . af gull mitt uppå zijrat med en blå molett. Ofvan på skiölden . . . tornerhielm, hvarutur sträcker sig en hand af naturlig färg . . . väria omvefvat med en blå orm emillan 2:ne estandarer, hvaraf det til högre är af gull, det vänstra af blå färg, krantzen och löfvärcket är af gull och blått, som ritningen vidare utvisar. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 20:1, nr 48, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn