Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Jägerskiöld

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1100
  • Adlad: 1686-11-13
  • Introducerad: 1689-02-07
  • Ursprung: Finland, Nyland, Helsinge socken, Hertonäs

Ingress

Frälsesläkt som härstammar från Finland. Äldste kände stamfader är domhavanden i Borgå län, Lydik Nilsson (levde 1536 men var död före 1548) till Hertonäs i Helsinge socken. Dennes sonsons sonson, majoren och kommendanten på Dalarö skans Claes Jägerhorn (1632–1691), adlades 1686 13/11 på Stockholms slott av konung Karl XI med namnet von Jägerhorn. Han introducerades 1689 7/2 under nuvarande nr 1100, varvid namnet (dock enligt beslut 1689 6/2) ändrades till Jägerskiöld till åtskillnad från de andra ätterna Jägerhorn. Huvudmannagrenen immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 30/1 under nr 79 bland adelsmän, och fortlever där. En gren härav återvann 1890 representationsrätt på Sveriges Riddarhus, men utgick på svärdssidan 1997 14/9. Ätten har 1906 7/8 utgrenats i den 1975 14/6 på svärdssidan utgångna finländska friherrliga ätten Hisinger-Jägerskiöld nr 29. Yngre grenen skriver sig Jegerschöld. Beträffande personbeståndet i Finland se Finlands Adelskalender. Originalsköldebrevet i privat ägo.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn