Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Hummerhielm

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 114
  • Adlad: 1705-07-08
  • Introducerad: 1713-12-17 (senare räknat som 1719)
  • Ursprung: Sverige, Östergötland, Törnevalla socken, Skäggesta

Ingress

Släkten härstammar från Östergötland. Äldste kände stamfader är fänriken Jon Bengtsson (levde 1654) i Skäggesta i Törnevalla socken. Hans sonson, ryttmästaren vid överste Lindhielms värvade regemente till häst sedermera generalmajoren av kavalleriet Alexander Magnus Hummer (1643–1723), adlades 1678 28/10 i Huvudkvarteret Ljungby av konung Karl XI med namnet Hummerhielm. Han introducerades 1680 4/10 under dåvarande nr 926, men ätten uteslöts ur den nya matrikeln 1727 såsom varande introducerad i högre värdighet. Han hade nämligen upphöjts i friherrlig värdighet 1705 8/7 i Huvudkvarteret Ravitz i Högpolen av konung Karl XII, och introducerades i denna egenskap 1713 17/12, vilket senare skulle räknas som 1719, under nr 114. Originalsköldebrevet liksom friherrebrevet i original är sedan 2009 donerade till Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”En Skiöld fördelt i Fÿra Fält och mitt uti den samma des förre Adelige Wapn som i tweran uti twenne lijka delar är fördelt, den öfra delen är ett fritt Fält af Gull, uti den nedre delen står en uprätt Hummer af Gull i blått Fält; Men af sielfwa FrijHerrlige Wapnet är det Första Fältet af Gull, hwaruti wijsar sig een swart Grijp och der öfwer en röd chef zijrat med trenne moletter af Silfwer. Det andra Fältet är Blått med Trenne Strömmar af Silfwer. Det Tredie Fältet är öfver alt lijkt med Andra, så och dhet Fierde med det Första. Åfwan på Skiölden stå Twenne öpne TornerHielmar med een FrijHerrlig Crona emellan sampt Een öfwer hwardera Hielmen; uppå Den Högra Hielm Cronan står en öpen casquet med Silfwer, blå och röda Plumager utzijrat, emellan Twenne Blå Estandarer, uthur den Wänstra Hielm Cronan upstijger öfre Delen af ett Gÿllende Leijon, Löfwärcket är af Gull, Silfwer, Blått och Rödt, aldeles som detta FrijHerrlige Wapn med dess rätta och egentelige Färgor här hoos står afmålat.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn