Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Hammarhjelm

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1033
  • Adlad: 1677-08-05
  • Introducerad: 1668-11-08
  • Ursprung: Sverige, Västergötland, Korsberga socken, Lilla Hamrum

Ingress

Släkten härstammar från Västergötland. Äldste kände stamfader är Nils Hammardahl, vilken uppges härstamma från Lilla Hamrum i Korsberga socken, Skaraborgs län, och som skall ha varit hövitsman vid Västgöta ryttare. Hans son, ryttmästaren vid Västgöta kavalleriregemente Peer Nillsson Hammardahl (1621–1689), adlades 1677 5/8 i Rönneberga i Skåne av konung Karl XI med namnet Hammarhielm, och introducerades 1686 8/11 under nuvarande nr 1033.

Läs mer

Blasonering

"... Een blå skiöldh, dheruthinnan står enn half, i försilfveradt harnisk beväpnad man, vändandes sigh åth högre sijdan, hafvandes i cascheten röde, fiolebrune och gule fiädrar, en försilfvereradt strijdzhammar hollandes i högre handen, kring om sigh ett blått escarp medh guldfrantzar och een väria vidh sijdan medh förgyldt fäste. Ofvan oppå skiölden een yppen tornerehielm, dheruthur oppstiger emellan fyra estandarer af blå och gule färgor en beväpnad arm medh een baar väria. Löfvärcket af guul, blå och rödh färga sammanblandade, alldeles som sielfva vapnet medh sine egentelige färgor här hoos ståhr mohlat och afsatt." Riksregistratur 1677 15/8, fol. 911 v. RA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn