Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Gyllenhammar

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 776
  • Adlad: 1665-10-10
  • Introducerad: 1668-06-16
  • Ursprung: Sverige, Småland

Ingress

Släkten härstammar från Småland. Den med visshet äldste kände stamfadern är kaptenen vid Jönköpings regemente Måns Andersson (död 1658). Hans son, kaptenen vid Jönköpings regemente sedermera överstelöjtnanten Jonas Månsson (1630–1682), adlades 1665 10/10 på Stockholms slott av konung Karl XI:s förmyndarregering med namnet Gyllenhammar. Han introducerades 1668 16/6 under nuvarande nr 776. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Den yngre grenen av första yngre grenen överflyttade på 1870-talet till USA där den fortlever och medlemmarna skriver sig Gyllenhammer och Gyllen. Den äldre grenen av tredje yngre grenen överflyttade i början av 1900-talet till USA och fortlever där. Fjärde yngre grenen överflyttade i början av 1900-talet till Norge och fortlever där. Förutom nedan upptagna i USA levande grenar, kan möjligen andra grenar fortleva där men närmare är inte känt. Originalsköldebrevet är sedan 1916 donerat till Nordiska museet (inventarienr 128.737).

Läs mer

Blasonering

”... som ähr een gåhl Skiöldh, der vthj een Wäpnat man, ståendes vthj ett grönt fäldt med een gyldene Hammer vthj handen, Ofwan på Skiölden een yppen Tornerehielm, Hielmtäckiet och Crantzen, medh rödt, gåhlt och blått fördeelte, ofwan på Hielmen twenne Gyllene Hambrar i Korβ, wändandes Skafftet nedföre och Hambrarne emot hwar andra upp före emillan fyra flygande fahnor, twänne på hwar sidhan om Hambrarne mitt emillan, till ett ähreteckn af den trogne tienst hans fadher och han Oβ och Wårt Rijke giordt och bewist hafwer, aldeles som det med sine egentlige färgor här repræsenterat och afmålat ähr; ...” Sköldebrevet i original, Nordiska museet.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn