Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Gyllenbögel

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 418
  • Adlad: 1648-01-31
  • Introducerad: 1650-07-30
  • Ursprung: Finland, Lemo socken

Ingress

Släkten härstammar från sydvästra Finland. Äldste kände stamfader är kapellanen i Villnäs kapell under Lemo socken, Sigfridus Michaelis (död 1633). Hans son, ryttmästaren vid Åbo läns kavalleri­regemente sedermera majoren Dawidh Sigfredsson (1603–1677), adlades 1648 31/1 på Stockholms slott av drottning Kristina med namnet Gyllenbögell, och introducerades 1650 30/7 under nuvarande nr 418. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Den var inte representerad i Sverige efter 1809, men dess yngre gren immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 30/1 under nr 34, men utgick på svärdssidan 1885 27/1. Emellertid erhöll den äldre grenen, vilken inte immatrikulerats 1818, jämlikt Finländska Riddarhusdirektionens beslut 1931 17/2 tillstånd att inskrivas på den utdöda ättens nummer. Denna gren fortlever i Finland. Nedanstående gren har erhållit svenskt medborgarskap. Beträffande övrigt personbestånd se Finlands Adelskalender. Originalsköldebrevet förvaras i Finlands Riddarhus.

Läs mer

Blasonering

”… een blåå Sköldh medh een rödh biälke där twert öfwer, oppå hwilken ligge fyra blykulor medh sin naturlige färga, åfwan och nedan för biälken en förgylt Stegbygell, åfwen oppå Skölden een öppen tornerehiälm, hiämtäckedh och Krantzen medh blåt, wijt och gult fördeelte, där oppå een förgylt Stegbügell emellan twå fahnor, een rödh och blådh oppå hwardera sijdan, aldeles som det medh sine egentlige färgor här repræsenterat och afmålat finnes.” Sköldebrevet i original, FRH.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn