Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Fleetwood

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 49
  • Adlad: 1654-06-01
  • Introducerad: 1654-06-19
  • Ursprung: England, Lancaster

Ingress

Släkten härstammar från grevskapet Lancaster i England. Äldste till namnet kände medlem är en William Fletwood (nämnd 1320). Säkert dokumenterade uppgifter föreligger dock först från 1500-talet. Thomas Fleetwood (1518–1570) från Heskin i Lancashire, till The Vache i Chalfont i Buckinghamshire, var skattmästare vid Kungliga myntet, parlamentsledamot och domare. Han förlänades 1548 4/7 det av ätten ännu idag brukade stamvapnet. Hans sonson, sir Miles Fleetwood (1576–1640) till Aldwinckle i grevskapet Northants, var riddare (knight), överskattmästare vid Förmyndarkammaren i London och parlamentsledamot. Dennes son, sir George Fleetwood (1605–67), trädde i svensk tjänst 1629, blev överste för ett av honom i England värvat regemente till fot 1630 och slutligen generallöjtnant. Han gjordes till knight (sir) 1632 3/6 av konung Karl I av England och introducerades på drottning Kristinas muntliga befallning 1649 29/1 i tredje klassen, svenneklassen, bland de år 1638 introducerade ätterna. Ätten uteslöts senare ur matrikeln såsom varande introducerad i högre värdighet. Han upphöjdes nämligen i friherrlig värdighet 1654 1/6 på Uppsala slott av drottning Kristina och introducerades i denna egenskap samma år 19/6 under nr 49 varvid den adliga ätten utgick. Friherrebrevet är sannolikt förkommet vid eldsvåda.

Läs mer

Blasonering

". . . een fyradubbel fördeelt Sköldh, der mit uthi hans förre gamble Fleetwoodz wapn, Uthi den öfuerste Skölden på högre och niderste på wänstre sijdan Ett oprätt stående leijon af rödh färga uthi hwitt felt; Uthi den öfwerste på wänstre och niderste Skölden på högre sijdan Een Chrona uthi blått felt. Ofuan opå Skölden tuenne öpne Tornerehielmar, Täcken och Crantzerne medh huit, blådt och gullt fördelte; Opå den wänstre hielmen står een Chrona och deröfuer ett rödt Leijon, wändande sigh emoot Wargen; Och öfuer den högre hielmen finnes i lijka måtto een Chrona, hwaropå står een Warg, seendes sigh tillbakar och warandes nogot sargat i den wänstre Skuldran; Aldeles som dette Wapn medh sine Egendlige färgor härhoos repræsenterat och afmåhlat står . . ." Sköldebrevsavskrifter, 03 A:033, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn