Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Ehrenkrook

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1010 B
  • Adlad: 1682-02-27
  • Introducerad: 1682-10-06
  • Ursprung: Sverige, Närke, Örebro

Ingress

Släkten härstammar från Närke. Äldste kände stamfader är borgaren i Örebro Peder Olofsson Krook, verksam i början av 1600-talet. Hans sonson, kamreraren vid Generalbokhålleriet i Kammarkollegium sedermera kammarrevisionsrådet Johan Krook (död 1720), adlades 1682 27/2 i Kungsör av konung Karl XI med namnet Leijonkrook, och introducerades samma år 6/10 under nuvarande nr 1010 b varvid namnet dock ändrades till Ehrenkrook. Den siste i Sverige levande manlige medlemmen generallöjtnanten Carl Ehrenkrook (1696–1781), uppflyttades 1778 3/11 såsom varande kommendör av Svärdsorden i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen, som kommendörsätten Ehrenkrook nr 1010 a. Han skall redan 1772 13/9 ha upphöjts i friherrlig värdighet, vilket inte har kunnat bekräftas, men tog som sådan aldrig introduktion, och med honom utgick sålunda kommendörsätten 1781 12/11. Den adliga ätten fortlever dock genom en till Tyskland i början av 1700-talet utflyttad gren. Den fortlever där och skriver sig von Ehrenkrook. En gren därav har på 1850-talet överflyttat till USA, och fortlever där. Ätten erhöll bekräftelse på sitt adelskap av preussiska Häroldsämbetet 1903 31/7. En medlem intogs i den sachsiska adeln 1905 15/5.

Läs mer

Blasonering

"... En twärt fördehlt schildt hwars öfre dheel är swart och den nedhre guhl, mitt uthi ståår en upreest grip hwillkens öfra dheel är guhl och dhen nedra swart, medh en blåå bordure eller randh omkring heela schildten, hwaruthi ståå otta par sillfwerkrookar korsswijs, ofwanpå schildten en öpen tornerhielm medh trenne öpningar, ofwanpå hielmen twänne wingar och i twähr fördeelte , den högra öfra dheelen af guhl och dhen nedhra af swardt ferga, men den wänstra öfra dhelen blåå och dhen nedhra hwijth, emellan wingarna en gripefooth hwilken håller en krook, löfwärket gulldh, blådt, hwidt och swardt med hwarandra förmängde. ..." Sköldebrevsregisterkortet, variant B.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn