Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Ehrenborg

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1109
  • Adlad: 1687-04-13
  • Introducerad: 1689-02-07
  • Ursprung: Danmark, Jylland, Nöllöv

Ingress

Släkten härstammar från Jylland i Danmark. Tingsfogden i Nöllöv, Mikkel Sørensen, uppges vara den äldste kände stamfadern. Den med visshet äldste kände stamfadern är dock hans son, Jöns Michelsson (Jens Mikkelsen) (1621–1690), som uppges varit kunglig dansk räntmästare i Skåne, och som kvarblev där efter 1658 och gick i svensk tjänst och blev kommissarie vid skattläggningen i Skåne. Han adlades 1687 13/4 på Stockholms slott av konung Karl XI med namnet Ehrenborgh, och introducerades 1689 7/2 under nuvarande nr 1109. Tf statssekreteraren vid Inrikes civilexpeditionen i Kungliga kansliet, kammarherren hos drottning Hedvig Elisabet Charlotta och assessorn i Svea hovrätt, sedermera presidenten i Hovrätten över Skåne och Blekinge, Casper Wilhelm Michael Ehrenborgh (1786–1844), upphöjdes i friherrlig värdighet enligt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1817 7/10 på Stockholms slott av konung Karl XIII. Friherrebrevet underskrevs av konung Karl XIV Johan, och ätten introducerades 1817 15/11 under nr 366. Den utgick dock 1930 18/7. En gren av den tredje yngre grenen är sedan 1920-talet bosatt i USA och fortlever där. En annan i början av 1900-talet till USA överflyttad gren är utgången. Originalsköldebrevet är sedan 2011 deponerat i Riddarhuset. Friherrebrevet i original i privat ägo och vapenritning i original förvaras sedan 1918 i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… een åfwan ifrån till bägge sijdor uthföre uthi Tränne dehlar fördeelt skiöld, dhet medelste fältet är blått, hwaruthi står ett Castel af gull, hwilket upstijger uthur een silfwerfärgat ström, dee bägge yttersta fälterne äre af gull med een fämuddad stiärna uthj hwardera fältet af blå färga, åfwan på skiölden een öppen Tornerehielm, och deroppå öfre deelen af een stårck, af naturlig färga med uthslagne Wingar, Crantzen och Löfwarcket af Gull, blått och sölfwer, aldeles som detta Wapnet med sine egentelige färgor här hoos aftecknat står.” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn