Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Edelfelt

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1129
  • Adlad: 1688-03-29
  • Introducerad: 1689-02-07
  • Ursprung: Sverige, Östergötland, Järstads socken, Fästad

Ingress

Släkten härstammar från Östergötland. Äldste kände stamfader är ryttmästaren vid Östgöta kavalleri Johan Palm (1637–1700), vilken adlades 1688 29/3 (utan angivande av ort) av konung Karl XI med namnet Edelfelt, och introducerades 1689 7/2 under nuvarande nr 1129. En gren naturaliserades 1864 14/1 i Finland och introducerades på Finlands Riddarhus samma år 3/10 under nr 237 bland adelsmän, men utgick på svärdssidan 1910 29/5. Ätten utgick i Sverige på svärdssidan 1933 15/1 och på spinnsidan 1967 30/3, men fortlever i en 1896 till Frankrike överflyttad gren. Originalsköldebrevet förvaras i Finlands Riddarhus.

Läs mer

Blasonering

”... Een Skiöldh fördehlt i längden uthi twänne lijka dehlar, dhet högre fälltet ähr af Gull, hwaruthi ståår en öppen Tornerehielm af blå färg med blå och hwijta Plumager uthzijrat, dhet wänstre fältet ähr blådt uthi hwilket wijsar sig en uddig Bielke af Sölfwer emillan tränne Stiernor af Gull ofwan på Skiölden ähr en öppen Tornerehielm, hwaruthur upstiger en blå Sckächta emillan twänne Estandarer af hwilka den högre är af Gull och dhen wänstra blå, Crantzen och Löfwärket är af Gull, blått och Sölfwer hwart om annat bemängt, alldeles som sielfwa Wapnet med sine rätte och egentelige färgor här hoos repræsenterat och afmåhlat står; …” Sköldebrevet i original, FRH.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn