Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Danckwardt

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1412
  • Adlad: 1706-11-08
  • Introducerad: 1710
  • Ursprung: Tyskland, Lübeck

Ingress

Namnet Danckwardt är bekant såväl i Lübeck som i Stockholm åtminstone sedan senare delen av 1500-talet. Äldste kände stamfader är handelsmannen och borgaren i Lübeck, Heinrich Danckwardt (död före 1557 28/4). En sonson till honom var borgmästaren i Nyköping, Joachim Danckwardt (1565–1648), vilken 1577 inkommit till Sverige. Dennes sonson, direktören för Torsebro krutbruk i Skåne sedermera överdirektören Georg Danckwardt (1664–1721), adlades 1706 8/11 i Huvudkvarteret i Altranstädt i Sachsen av konung Karl XII med namnet Danckwardt. Han introducerades 1710 under nuvarande nr 1412. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten Danckwardt nr 711 och utdöda friherrliga ätten von Danckwart nr 191. Originalsköldebrevet i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . Skölden fördelt uti twenne lijka delar, det högre fältet är rödt, hwaruti står et tilbaka seende leyon af guld och xx wer leyonet en Stierna af samma Metall. Af det wänstra fältet, som i twären är fördelt i twenne delar, är det öfra fältet af guld, hwaruti stå twenne röda Rosor, men i det nedre blå fältet stå twenne Bandewijs stälte Strömmar af Silfwer. Ofwanpå Skölden står en Öpen Tornerhielm, hwarutur upstiger Öfre delen af et Gyllene leyon, hållandes trenne Röda Rosor i högre Ramen, Crantzen och lööfwärket är af guld, blått och rödt, aldeles som detta Wapnet med des rätta och egentelige Färgor här hoos står afmåhlat . . . " Sköldebrevsavskrifter, Stf 04:033-035, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn