Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Danckwardt-Lillieström

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 408
  • Adlad: 1647-08-18
  • Introducerad: 1649-01-31
  • Ursprung: Tyskland, Lübeck

Ingress

Ätten är sannolikt befryndad med de övriga ätterna Danckwardt, hur har dock inte med säkerhet kunnat påvisas. Den med visshet äldste kände stamfadern är Michael Danckwardt (1566–ca 1628), vilken inflyttade från Lübeck till Sverige och blev smedsmästare och borgare i Örebro. Hans son, översten och kommendanten i Neustadt i Mähren sedermera generallöjtnanten och vice guvernören i Skåne, krigsrådet Claes Danquardt (1613–1681), adlades 1647 18/8 på Stockholms slott av drottning Kristina med namnet Lillieströhm. Detta skedde med samma namn och vapen som halvbrodern, presidenten Johannes Lillieström, adliga ätten nr 250, men detta omtalas inte i sköldebrevet. Claes introducerades 1649 31/1 under nuvarande nr 408. Namnet hade dock redan 1660 förändrats till Danckwardt-Lillieström, troligen till åtskillnad från den andra ätten. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Originalsköldebrevet från 1636 för utdöda adliga ätten Lillieström nr 250 i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . Een fyredubbel fördeelt Sköldh, deraf den förste och fierde äre huijte medh huar sin blå igenomrinnande Ströhm, den andre och tridie blå, medh huar sin huijt lillie: Ofuan opå Skölden Een öpen Tornerehielm, Täcket och Crantzen medh huitt och blådt fördeelte; Och ofuan på hielmen Een huijt lillie emellan tuenne oliwe quistar uthi theres naturlige färger; aldeles som dette medh sine egendtlige färger här afmåhlat och repræsenterat står; . . ." Sköldebrevsavskrifter, 02:142, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn