Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Cremer

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 713
  • Adlad: 1662-11-02
  • Introducerad: 1664-08-27
  • Ursprung: Tyskland, Westfalen

Ingress

Släkten härstammar enligt traditionen från en adlig släkt i Westfalen. Modern forskning visar dock att den äldste nämnde stamfadern Jöns Cremer med största sannolikhet är identisk med borgmästaren i Vadstena Jöns Cremer (levde 1603). Hans son var fälttygmästaren Erik Jönsson Krämer (död 1633). Dennes två söner, ryttmästaren vid Bohus-Jämtlands kavalleribataljon Johan Cremer (1625–1668), och dennes yngre broder ryttmästaren Peter Cremer (1627–1673), adlades 1662 2/11 på Stockholms slott av konung Karl XI:s förmyndarregering. De introducerades 1664 27/8 under nuvarande nr 713. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Den utgick på svärdssidan med Johans ättegren 1852 26/6, medan Peters ättegren utgick redan före 1693. Emellertid trodde man på grund av dåtida ofullständiga genealogiska uppgifter att nedanstående släkt tillhörde ätten varvid den påfördes i början av 1800-talet på stamtavlan. Den tillhör dock den i Finland vitt utspridda släkten Kraemer, härstammande från just ovannämnde borgmästaren i Vadstena Jöns Cremer (levde 1603). Dennes sonsons son var löjtnanten Jurgen Krämer (död 1676), som grundade den s k Pyttis-grenen. Han var fader till löjtnanten Jacob Johan Kraemer (död 1703/1704), vilken var den som med ättlingar påfördes på stamtavlan. Trots den felaktiga härledningen och påstådda tillhörigheten till adliga ätten Cremer, beslöt Adelsmötet 1980 7/6 att den i början av 1800-talet på stamtavlan oriktigt införda grenen av släkten Kraemer skall få kvarstå i genealogierna. Ättemedlemmarna är bosatta i Finland och skriver sig Kraemer. Medlemmar av ätten kan möjligen fortleva i USA och Ryssland. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten von Kræmer nr 1959 och troligen utdöda ointroducerade adliga ätten Tallefelt.

Läs mer

Blasonering

". . . Ett ankar fästat på siöbotten, eller uppå en hwijt och Rödh Skiöldh, öffwan på Skiölden en yppen Tornerehielm, teknedt och Crantzen medh blådt och rödt och gult fördelte offwan på hielmen en bewäpnad Arm med blåttat och dragit swärdh til kienne märkie och wittnes börd, af deras Sahl. faders och deras Tapperhet och manlige bedriffter, aldeles Som ded med sine egentlige färgor her affmåhlat och RePresenterat står. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 03 A:194-195, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn