Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Crafoord

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 743
  • Adlad: 1668-08-20, remiss om introduktion
  • Introducerad: 1668-08-27
  • Ursprung: Skottland

Ingress

Skotsk adlig ätt, känd sedan 1100-talets början, som möjligen kan härstamma från Bretagne eller Flandern. Förste kände namnbärare är Johannis de Crawford, filius Reginaldi 1127. Den svenska ätten leder sitt ursprung till en i Aberdeenshire bosatt gren, Craufurd of Fedderate. Den inkom till Sverige sannolikt under konung Karl IX:s tid och är definitivt belagd sedan 1610. George Gordon, 1. markis av Huntly, utfärdade 1621 12/6 i Aberdeen ett bördsbrev för kaptenen i svensk tjänst Jacob Crafoord (död 1629), enligt vilket denne var äkta son till Edward Craufoorde till Corbshill i grevskapet Aberdeen och Margaret Hay av huset Urie. På grundval av detta brev fick Crafoord svensk frälsemans förmåner och 1626 en donation på Eknö i Björskogs socken i Västmanland under adliga privilegier. Hans sonson, sedermera kaptenen vid Västmanlands regemente Jacob Crafoord (1652–1692), erhöll kunglig remiss given 1668 20/8 i Stockholm av konung Karl XI:s förmyndarregering om introduktion på Riddarhuset, och introducerades samma år 27/8 under nuvarande nr 743. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Bördsbrev från 1614 30/4 för kaptenen Alexander Crafoord är sedan 1993 deponerat i Riddarhuset, och bördsbrev från 1621 12/6 för kaptenen Jacob Crafoord (se ovan) förvaras i Riddarhuset.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn