Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Breitholtz

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 484
  • Adlad: 1650-05-22
  • Introducerad: 1650-12-26 (RhR)
  • Ursprung: Estland, Reval ?

Ingress

Namnbärare uppträder såväl på 1300- som 1400-talet i Visby och i Stockholm samt från 1421 i Reval. I sistnämnda stad var släkten under sex generationer företrädd i stadens råd. Äldste kände stamfader är borgmästaren i Reval, Marquard Bretholt (död 1515/7). Hans sonsons sonson, löjtnanten vid Livregementet till häst sedermera generalmajoren Claes Breitholtz (1620–1706), föddes i Reval och flyttade år 1637 över till Sverige. Han adlades 1650 22/5 på Stockholms slott av drottning Kristina med namnet Breitholtz och introducerades samma år 26/10 (RhR) under nuvarande nr 484. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Claes Breitholtz broder, kaptenen vid Livländska adelsfanan, Mauritz Breitholtz (var död 1709), adlades 1653 27/10 på Stockholms slott av drottning Kristina men tog aldrig introduktion och hans ätt anses sedan länge vara utgången. Första och andra yngre grenen och huvuddelen av tredje yngre är bosatta i Finland. De yngsta av den femte yngre grenen är bosatt i USA. Ättemedlemmar i Finland skriver sig Hirvikoski. Originalsköldebrevet från 1650 är sedan 2013 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… Een fördeelt Sköldh, den öfre deelen blå och den andre rödh, deruthj står Een Eenhorn af hvijt färga wi dh een grön Lindh, Ofuan opå Skölden Een öpen Torneerhielm, Täcket och Crantzen medh blått, rödt och huijtt fördeelte och bekrönte; Der ofuan opå står Een halff opräckt Eenhorn, emellan sex fahnor aff blå, röde och hvijte färgor; Aldeles som det medh sine egendtlige färgor härhoos afmåhlat och repræsenterat står; ...” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn