Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Blomstedt

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1786
  • Adlad: 1718-11-17
  • Introducerad: 1726-12-10
  • Ursprung: Sverige, Skåne

Ingress

Släkten härstammar från Skåne. Äldste kände stamfadern, kaptenen vid Östra skånska regementet, Hans Christian Bohman (1695–1741), adlades 1718 17/11 i Högkvarteret Tistedalen vid Fredrikshald i Norge av konung Karl XII med namnet Blomstedt. Sköldebrevet underskrevs dock först 1719 23/3 i Palatset i Stockholm av drottning Ulrika Eleonora. Han introducerades 1726 10/12 under nuvarande nr 1786. Ätten utgick på svärdssidan 2012 29/7. Originalsköldebrevet är sedan 1928 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En Skiöld af Guld, hwaröfwer ligger en röd Smal Bielke, öfwer den samma står ett swart Leijon, och under Bielken sees trenne blå lillior, twenne stälte öfwer den tredie. Öfwan på Skiolden står en öppen Tornerhielm, uppå hwilken är en Lillia, af Silfwer och blått, i längden fördelt. Crantzen och Löfwärket är af Gull, blått och rödt, således som detta Wapen med sine egentelige färgor härhoos afmålat finnes;” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn