Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Björnberg

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 359
  • Adlad: 1646-07-30
  • Introducerad: 1647-03-02
  • Ursprung: Sverige, Västergötland, Kyrkefalla socken, Ingelsby

Ingress

Släkten härstammar från Västergötland. Äldste kände stamfader är Lars Joensson (död 1621/2), som ägde Ingelsby i Kyrkefalla socken i Skaraborgs län. Han var först handlande och borgare i Bogesund (nuvarande Ulricehamn) och sedan borgmästare i Skövde. Hans son, fogden i Kåkinds och Valle härader i Västergötland, Joen Larsson (1589–1663), adlades 1646 30/7 på Stockholms slott av drottning Kristina med namnet Biörnbärg. Han introducerades 1647 2/3 under nuvarande nr 359. Vapenförbättringsbrev erhölls 1686 12/10 på Stockholms slott av konung Karl XI, varvid det tidigare vapnet kompletterades med fältet upptill. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. En sonson till Joen Larsson Biörnbärg, översten i armén och kommendanten på Nya Älvsborg, sedermera generallöjtnanten och kommendanten på Sveaborg Carl Biörnberg (1696–1775), upphöjdes i friherrlig värdighet 1751 21/11 på Stockholms slott av konung Adolf Fredrik. Han introducerades 1752 8/6 under nr 237 men ätten utgick 1790 9/9. Originalsköldebrevet liksom vapenförbättringsbrevet förvaras i Kungliga biblioteket. Friherrebrevet i original förvaras sedan 1860 i Finlands Riddarhus.

Läs mer

Blasonering

”... En gåhl skiölldh medh en Biörn utj, s..andes på et gröndt bärgh, öfwan på skiöllden en öpen Törnehiälm, krantzen och hielmtäcket gåhlt och blådt, och öfwan på hiällmen een Eek; Alldeles såβom det medh sine egentlige ferger her repræsenterat och affmåhlat står; ...” Sköldebrevsavskrifter, Stf 08:034 (1646-07-30), RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn