Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Anrep

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 236
  • Adlad: 1635-11-02, naturaliserad
  • Introducerad: 1635-11-02
  • Ursprung: Tyskland, Westfalen

Ingress

Medeltida ridderlig ätt från Tyskland som tagit namnet efter orten Anreppen i närheten av Paderborn i Westfalen och som är känd sedan andra hälften av 1200-talet. Den framträder urkundligt första gången 1313 med bröderna Conrad(us) och Reineke de Anrepen. Under första hälften av 1400-talet träder ätten fram i Livland och vid 1500-talets början i Estland. Den blev senare inskriven på riddarhusen i Livland 1747, i Estland 1745 (huset Tecknal) och i Kurland 1854 med namnet von Anrep. En livländsk gren upphöjdes 1853 i rysk grevlig värdighet med namnet von Anrep-Elmpt men utgick 1931. De på riddarhusen i Estland och Livland introducerade grenarna fortlever i Kanada, England och Italien. Med den till Livland inflyttade Adolf Anreps son, Goswin Anrep (känd 1470–1501), delades ätten i två huvudlinjer, en äldre så småningom svensk och en yngre livländsk linje. En av hans avkomlingar i fjärde led av den äldre linjen, sedermera hovmarskalken Reinhold Anrep (död 1622), gick i svensk tjänst 1601. Dennes son, löjtnanten vid Närke-Värmlands regemente sedermera överstelöjtnanten Gustaf Anrep (1616–1666) introducerades på Riddarhuset såsom av börden naturaliserad svensk adelsman 1635 2/11 under nuvarande nr 236. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen och utgick i Sverige på svärdssidan 2004 23/11 och på spinnsidan 2012 11/11. Ätten fortlever dock i en 1878 till Australien utflyttad gren, vilken även en tid var bosatt på Fiji.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn