Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Adlercreutz

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1386 B
  • Adlad: 1700-09-26
  • Introducerad: 1707-03-14
  • Ursprung: Finland, Nyland, Lojo socken, Stortötar by, hemmanet Biskops

Ingress

Släkten härstammar från Stortötar by i Lojo socken i Nylands län i Finland. Äldste kände stamfader är bonden Erik Markusson i Biskops i Stortötar (död 1654). Hans son, kamreraren i Kammarkollegium Thomas Teuterström (1643–1710), adlades 1700 26/9 i Karlshamn av konung Karl XII med namnet Adlercreutz och introducerades 1707 14/3 under dåvarande nr 1382, nuvarande nr 1386 b. Ätten har 1808 utgrenat sig i kommendörsätten Adlercreutz nr 1386 a, se dito. Två grenar av ätten immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 17/9 under nr 97 bland adelsmän, varav den äldre, inklusive huvudmannagrenen, fortlever i Finland, medan den yngre utgick på svärdssidan 1838 17/3. Den äldre nedanstående grenen är sedan 1917 bosatt i Argentina. Beträffande personbeståndet i Finland se Finlands Adelskalender. Originalsköldebrevet är sedan 1966 donerat till Finlands Riddarhus.

Läs mer

Blasonering

”. . . Een Swart Örn med uthsträckte wingar i gull fällt, och deröfwer een blå chef, hwaruthi stå Twenne Kårβ af Sölfwer; ofwan på Skiölden står een öppen Tornerhielm hwaruthur opstijga ett pahr swarta wingar, hwardera medd ett sölfwer Kårβ Zijrade, Krantzen och Lööfwärket är af Gull, Sölfwer, blått och swart, aldehles som detta wapnet med des rätta och egenteliga färgor här hoos står repræsenterat och afmåhlat.” Sköldebrevet i original, FRH.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn