Släktföreningarnas dag

Den 22 april 2018 bjuder Riddarhuset in till Släktföreningarnas dag. Under denna programspäckade heldag finns goda möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande mellan släktföreningarna och mellan släktföreningarna och Riddarhuset.

Inbjudan

Inbjudan skickas ut till de på Riddarhuset registrerade släktföreningarna inom den introducerade adeln. Inbjudan gäller för två personer.

Motion från adelsmötet

Ursprunget till dagen kommer från en motion som antogs på adelsmötet 2013. Den första släktföreningsdagen ägde rum 2015 och var mycket uppskattad. På adelsmötet 2016 beslutades det att Släktföreningarnas dag ska arrangeras en gång vart tredje år.

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta riddarhuskanslist Karin Lilliehöök Kihl på 08-723 39 91 eller karin.lilliehook-kihl@riddarhuset.se.

Programmet som PDF (öppnas i nytt fönster)

Här kan du läsa mer om Riddarhusets närliggande föreningar.