Släktföreningarnas dag

Den 28 november 2021 bjuder Riddarhuset in till Släktföreningarnas dag. Under denna programspäckade dag finns goda möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande mellan släktföreningarna och mellan släktföreningarna och Riddarhuset. Släktföreningarnas dag ska enligt adelsmötesbeslut arrangeras en gång vart tredje år.

Inbjudan

Inbjudan skickas ut till de på Riddarhuset registrerade släktföreningarna inom den introducerade adeln. Inbjudan gäller för två personer.

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta riddarhuskanslist Karin Lilliehöök Kihl på 08-723 39 91 eller karin.lilliehook-kihl@riddarhuset.se.

Programmet som PDF (öppnas i nytt fönster)

Här kan du läsa mer om Riddarhusets närliggande föreningar.