Arte et Marte nr 2/2018

Ur innehållet:

  • Samspelt par i Hovets tjänst:  Intervju med Johan Dalman och Margareta Nisser Dalman
  • Maktens rivaler
  • En ansökan om adelskap 1719
  • Mathilda Orozco – söderländskan i Norden
  • Två adelsmän och deras resa genom Sverige 1744
  • Finlands Riddarhus 200 år
  • Löfstad slott – Emelie Pipers stiftelse
  • Heraldica Varia
  • Hårdast bland de hårda – en kavalleriofficer i det trettioåriga kriget
  • Från släktföreningarna: Bildt, Cederström, af Klinteberg, Schildt, Tersmeden, Tham och Tamm, Toll och von Walden.

Senaste Arte et Marte som pdf.

Mer information om Arte et Marte.

Prenumerera eller köp enstaka tidningar i webbutiken.