Arte et Marte nr 1/2019

Ur innehållet:

 • Adelsmötet höll borgfred. Referat från öppningsmötet i februari
 • Trebandsverk om bildskatten i Riddarhussalen. Om det heraldiska bokverket Riddarhusets vapensköldar
 • Ulrika Eleonoras massadlande 1719-1720
 • Sköna kvinnor och strategiska män. Om den koskullska släktkretsen vid hovet på 1700- och 1800-talen
 • Adelskalendern 2019. Om en återupplivad ätt och konsten att sätta sitt historiska spår
 • Porträtten i Adelskalendern 2019
 • Aminoffs Ättartavlor. En viktig länk i en obruten historisk kedja
 • En tapper karolin. Om Niclas Norijn, adlad Nordensvärd
 • Riddarhushistorier på Facebook
 • O.G. Paulis donationsfond. Riddarhusets största domän
 • Vigsel i Riddarhuset
 • Heraldica Varia
 • Från släktföreningarna: Kuylenstierna, Liljencrantz, Lilliecreutz, Ribbing, Spens, Söderhielm, von Vegesack, Åkerhielm

Senaste Arte et Marte som pdf.

Mer information om Arte et Marte.

Prenumerera eller köp enstaka tidningar i webbutiken.