Arte et Marte nr 2/2019

Ur innehållet:

  • 2019 års adelsmöte avslutat. Referat från slutsammanträdet den 1 juni
  • Maktens eliter och eliternas makt. En presentation av Axel Oxenstierna-pristagaren Göran Norrby
  • Det creutziska stamgodset Malmgård – i går, i dag, i morgon
  • På flykt från den stora ofreden
  • Ögonvittne vid maskeradbalen
  • Adeln i Nederländerna
  • Heraldica Varia
  • Från släktföreningarna: von Hofsten och von Otter

Senaste Arte et Marte som pdf.

Mer information om Arte et Marte.

Prenumerera eller köp enstaka tidningar i webbutiken.