Ättemedlemsträff

Stockholm och Saxå

Söndag den 12 juni kl. 10 är det ättemedlemsträff på Riddarhuset för första gången. Inbjudan har skickats ut till berörda boende i Uppland.

Medverkar gör ledamöter ur riddarhusdirektionen, riddarhussekreteraren och kanslipersonal.  Dagen avslutas med lunch.

Lördag den 10 september är nästa träff, då på Saxå Bruk i Värmland, inbjudan kommer att skickas ut till boende i Värmland.

Syftet med träffarna är att ättemedlemmar ska få information om Riddarhusets verksamhet och möjlighet att träffa varandra.