Adelsmöte 2022

 

Under våren 2022 pågår adelsmötet vilket inleds med öppningsmöte den 19 februari och avslutas den 4 juni med slutmöte. Lär gärna mer om adelsmötets historia här.

Mellan öppningsmötet och slutmötet pågår utskottets arbete med beredning av de inkomna motionerna.

Adelsmötet beslutar om det som direktionen och kansliet ska arbeta med under den kommande treårsperioden.