Adelskalendern / Legala notiser

I Sveriges Ridderskap och Adels kalender redovisas de levande ätter som introducerats på Riddarhuset. Den utkommer numera vart tredje år.

Det är var och ens ansvar att hålla sin del i kalendern aktuell. Riddarhuset får till exempel inte automatiskt uppgifter om adelsmäns (inom äktenskap) nyfödda barn.

Uppmana gärna släktingar som är bosatta utomlands att hålla sina uppgifter aktuella, det är svårt för Riddarhuset att upprätthålla kontakten med dem.

För ärenden gällande Adelskalendern och Legala notiser som publiceras halvårsvis i Arte et Marte, vänligen kontakta kalenderredaktören,
tel. 08-7233996 eller per e-post: ak@riddarhuset.se