Genealogiskt symposium 2023:

I går och i morgon

Symposiet hålls söndagen den 3 september kl. 10.00-14.30  i Riddarhussalen.

Ingen föranmälan, kostnadsfritt.

För digitalt deltagande i symposiet, följ länken på Genealogiska Föreningens hemsida  www.genealogi.net

Programhäfte finns här (pdf-fil)

Symposiet är ett samarbete mellan Riddarhuset och Genealogiska Föreningen.

Om symposiet

Genealogi – släktforskning – befinner sig mitt i en spännande utveckling. Dagens symposium ägnas åt både tillbakablickar och framtidsglimtar. Professor Michael Lundholm ger en exposé över källkritikens utveckling på området och Thomas Fürth, ordförande för Genealogiska Föreningen, belyser trender i släktforskningens historia och presenterar även olika tänkbara framtidsscenarion.

Rebecka Lennartsson, forskningschef vid Stadsmuseet, Stockholm,  berättar om Stadens ansikten. Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880–1930, ett forskningsprojekt som handlar om identifiering av personer på fotografier med hjälp av ansiktsigenkänning, och David Haskiya, enhetschef för Digitala användarmöten, Riksarkivet, om Artificiella intelligenser i arkiven, bland annat Riksarkivets utveckling av Handwritten Text Recognition (HTR)-modeller som kan läsa handskriven svensk text från 1600-talet och framåt.

Jan Aronson, VD för Arkiv Digital, redovisar bland annat användarnyheter och framtidsplaner för det företaget och riddarhusgenealog Magnus Bäckmark redogör för Riddarhusets kvartstusenåriga genealogiska arbete.